www.kochanowice.pl

  Witamy na oficjalnej stronie Gminy Kochanowice

  Piątek, 24 10 2014 roku.

Biuletyn Informacji Publicznej  

www.kochanowice.plCzy Kochanowice potrzebują obwodnicy ?

TAK
NIE

Pokaż wyniki

Kochanowice - siedziba gminy

Liczba ludności sołectwa: 2132
w tym: Kochanowice - 2096, przysiółek Swaciok - 36;

Sołtys - Franciszek Machnik

Rada Sołecka:
- Łucja Grześczyk
- Henryk Matusek
- Łukasz Grabiński
- Adam Kasperek

W Kochanowicach mają siedzibę następujące instytucje:

 • Urząd Gminy
  ul. Wolności 5
  Wójt - Ireneusz Czech,
  Telefon (034) 35-33-100 do 102, Fax (034) 35-33-105
  E-mail - gmina@kochanowice.pl
 • Gminne Centrum Kultury i Informacji 
  ul. Lubliniecka 5
  Dyrektor - Małgorzata Derkowska
  Tel. (034) 35-33-215
 • Gminna Biblioteka Publiczna 
  ul. Lubliniecka 5
  Dyrektor - Maria Hadzik
  Tel. (034) 35-33-135
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
  ul. Lubliniecka 5
  Kierownik - Mirosława Pietrek
  Tel. (034) 35-33-427
  E-mail - gops@kochanowice.pl
 • Zespół Szkół w Kochanowicach
  ul. Szkolna
  Dyrektor szkoły - Joanna Grus-Blacha
  Tel. (034) 35-33-280
  W skład Zespołu Szkół wchodzi:
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Kochanowicach
  • Gimnazjum im Jana Pawła II w Kochanowicach
  • Samorządowe Przedszkole w Kochanowicach


Inne przydatne adresy:
 • Urząd Pocztowy 
  ul. Lubliniecka 7
  Tel. (034) 35-33-210
 • Bank Spółdzielczy w Koszęcinie
  Punkt Kasowy w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 2
  Tel. (034) 35-33-217
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
  ul. Lubliniecka 7 z poradnią dla dorosłych i dzieci,
  Kierownik - Krzysztof Gruca
  Tel. (034) 35-33-211
 • Gabinet Stomatologiczny 
  ul. Mickiewicza 4
  Stomatolog - Katarzyna Bielecka
  Tel.(034) 35-33-096

Działające organizacje i stowarzyszenia:

 • Ochotnicza Straż Pożarna 
  ul. Lubliniecka 5
  Prezes - Adam Kasperek
 • Ludowy Klub Sportowy "Ruch" Kochanowice
  Z sekcją piłki nożnej, tenisa stołowego i szachowej.
  Prezes - Rafał Dobrzyński
 • Koło Pszczelarzy
  Prezes - Zdzisław Krysik
 • Polski Związek Kombatantów
  Prezes - Bernard Grus
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja Kochanowice
  Prezes - Bolesław Gajderowicz
  Związek ten zdobył I Srebrny Medal Olimpijski w kategorii "B" dla Polski w Holandii w miejscowości Utreht w 1995 roku.
 • Franciszkański Zakon Świeckich
  Przełożony - Franciszek Machnik

Kościoły:

 • Parafia p.w. św. Wawrzyńca 
  ul. Wiejska
  Proboszcz - Krystian Gajek
  Tel. (034) 35-33-284

Zabytki Kochanowic:

 • Kapliczki przy skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej, Lubockiej i Wiejskiej; Jedna pod wezwaniem św. Jana Nepomucena a druga pod wezwaniem św. Floriana. Jest prawdopodobne, że powstały w XVII w. i stąd, jako najstarsze obiekty miejscowości Kochanowice znalazły swoje odbicie w herbie.

 • Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca z 1823r.


 • Pałac z XIX w. - obecnie siedziba Zespołu Szkół.


Miejsca noclegowe:

 • Gospodarstwo Agroturystyczne Michał Famuła
  ul. Ogrodowa
  tel. 034 3533039, 3533124
 • Zajazd Tytan
  ul. Wolności 15d
  tel.: 034 3533430
  E-mail - tytan@cze.pl
  www.tytan.cze.pl